Norsk Engelsksetterklubb

Mon04192021

Oppdatert08:07:39 PM

Referat fra styremøte 27.04.2011

Her følger referat fra styremøte 27.04.2011

Tilstede: Fredrik Aalerud, Iver Melby, Tor Steigedal, Hans Chr. Axelsen, Marit Hennum, Torfinn Stenersen, Dorthe Haugen, Bente Bogstad.

10/11   Innkalling.

            Innkalling godkjent.

11/11   Referat fra forrige møte.

            Referat godkjent.

12/11   Innspill fra avlsrådet.

            Nina Hjelmås Lien og Svein Kvåle representerer NESK i samarbeidsprosjektet

mellom Norges Veterinærhøyskole/Norsk Gordonsetter Klub og Norsk Engelsksetterklubb, vedrørende hypotyreose og kloløsning.

13/11   Orientering aktiviteter.

            Det er påmeldt 15 stykker til dressurkurset i Gardeleiren v/Fredrik Aalerud.

Lite påmeldinger til Fellesutstilling, Oslo ved påmeldingsfrist så denne ble utsatt til 26. april.

Vedrørende Kiærprøven har vi foreløpig ikke fått svar på fritak fra båndtvangen, men vi har en god dialog med kommunen.  Prøven er flyttet fra Rustad Fjellstue til Sjusjøen Høyfjellshotell.

Vedrørende Kongsvoldprøven så har Hjerkinn Fjellstue samme priser som tidligere.

Nesk var representert med stand på Villmarksmessen som var godt besøkt. Ansvarlig      for messen var Hans Rishovd.

14/11   Status nye NESK.no

Våre hjemmesider er blitt godt mottatt av våre medlemmer, men det mangler fortsatt mye stoff på de nye sidene.  Iver tar kontakt med Stig for å høre om det er noe styret kan være behjelpelig med.

            Vi ønsker sponsorer til vår hjemmeside, pris kr. 1.000,- pr. måned for logo med link.

            Tor utarbeider et brev til aktuelle annonsører.

15/11   Innkommet post.

Behandlet og besvart.

16/11   Gjennomgang av dagens Generalforsamling.

            Fordeling av oppgaver ble gitt.

 

17/11   Eventuelt.

Marit informerte om at vi har fått nye distriktskontakter.

Arne Hovde for Hedmark , Mats Sørlie for Oslo/Akershus og Robin Haukås for Møre og Romsdal.

Forespørsel fra sekretær Bente Bogstad om å kunne jobbe hjemmefra en dag i uken,

Dette gjelder i en flytteperiode. Styret samtykket til dette.

Referent: Bente Bogstad      

Følg oss på

facebook 2015 logo detail    
 instagram