Norsk Engelsksetterklubb

Mon04192021

Oppdatert08:07:39 PM

Referat fra styremøte 14. februar 2010

Referat fra styremøte 14. februar 2010 17/10

Innkalling godkjent. 18/10 Innspill på kandidater til FKF Rep. møte. Styret drøftet kandidater til verv i FKF. 19/10 Innspill fra FKF om møteform på fremtidige Rep. Møter. Styret ble forelagt tre alternativer fra FKF og valgte alt. 3 som vårt forslag. Dette som en forsøksordning. Alt. 3 innebærer avvikling av Rep. møte på en dag på Gardermoen. Dette for å få flere til å møte og klubbene vil bli spart for store utgifter. 20/10 Nye regler fra Avlsrådet for uttak av NM lag og kåring av Årets ES. Styret støtter Avlsrådets forslag. 21/10 NESK har fått en henvendelse fra NJFF om utdeling av Storcert på Elverumsutstillingen. NESK sier ja til dette da det ikke går på bekostning av andre Storcert for vår rase. Referent Fredrik Aalerud.

Følg oss på

facebook 2015 logo detail    
 instagram