Norsk Engelsksetterklubb

Mon05232022

Oppdatert08:07:39 PM

Feil i vervebrev

NESK har sendt et vervebrev til nye valpekjøpere som ikke har meldt seg inn i klubben. Beklageligvis har det skjedd en feil ved datauttrekket som medfører at det er oppstått flere feil ved utsendelsen. Vi beklager dette på det sterkeste, men håper flest mulig likevel benytter seg av vår vervekampanje og støtte opp om klubbens arbeid.

Følg oss på

facebook 2015 logo detail    
 instagram