Norsk Engelsksetterklubb

Mon05232022

Oppdatert08:07:39 PM

Nytt elektronisk registreringssystem lanseres 1. mai 2012

NKK har lagt ut et nytt elektronisk registreringssystem, dette for å bedre service og imøtekomme de stadig økende krav og ønsker fra oppdrettere og hundeeiere. Den største praktiske endringen vil være at oppdretter vil kunne fullføre hele registreringsprosessen selv via "Min side" hos http://www.nkk.no/.

Innføringen av det nye elektroniske registreringssystemet vil også medføre følgende endringer:

  • Obligatorisk registrering av alle valpene i et kull - senest ved 3 mnd alder.
  • Alle valpene registreres med oppdretter som eier. Første eierskifte er gratis når dette gjøres før valpene er 6 mnd gamle. Oppdretter kan selv registrere inn sine valpekjøpere elektronisk.
  • ID-merking av alle valper blir obligatorisk: Valpene skal ID-merkes av oppdretter ved registrering; dvs før 3 mnd alder.

NB: De nye regelendringene gjelder også ved registrering av manuelle kull.

Det vil bli utstedt et eget eierbevis som inneholder en PIN-kode i stedet for dagens ordning hvor eiers navn og adresse fremkommer av registreringsbeviset (stamtavlen). Eierbeviset inneholder også et ferdig skjema for evt fremtidige eierskifter.

Alle hunder registrert etter 1/1-11 kan ha flere eiere men kun hovedeier er underskriftsberettiget. Dette gjelder både ved registrering av kull og ved eierskifte. I tilfeller hvor det er flere innehavere av et kennelnavn skal vi fortsatt ha alle innehaveres underskrifter ved kullregistrering.

En brukerveiledning vil bli tilgjengelig på NKKs nettsider ved lansering av det nye webkull registreringssystemet. Eventuelle nyheter og endringer vedrørende det nye kullsystemet vil også bli løpende oppdatert på http://www.nkk.no/.

NESK Avlsråd

Følg oss på

facebook 2015 logo detail    
 instagram