Norsk Engelsksetterklubb

Tue06182024

Oppdatert08:07:39 PM

Støtte ved representasjon for NESK"

Ut fra tilbakemeldinger fra medlemmene har styret i NESK diskutert Prinsipper/kriterier for, og størrelse på kostnadsdekning ved representasjon på Lag innlands(Vinter, høyfjell og lavland) samt representasjon utenlands (VM, Middelshavscup , Sankt Hubertuz og Nordisk.

 

Følgende kriterier er lagt til grunn:

1) Støtten sett om mot den enkelte representat sitt budsjett må være forutsigbar.
2) NESK sin totale kostnad knyttet opp mot representasjonslag må være forutsigbar.
3) Støtten til de ulike representasjonsoppgaver må oppfattes som rettferdig for medlemmene.

Ut fra dette har NESK styret besluttet å sette støtten til kroner et tusen uavhengig av hvor man representer.