Norsk Engelsksetterklubb

Tue06182024

Oppdatert08:07:39 PM

Årets Engelsksetter – Statutter

Årets Engelsksetter, Jaktprøve
Lizzie Michelets premie og
Best i Motsatt kjønn (BIM)

Ved rangering legges deler av poengsettingene tellende til Norsk Jaktchampionat til grunn. Årets seks (6) beste resultater (inkl. NM) teller. NM-lag teller ikke. Ved poenglikhet går yngre hund foran eldre. For å komme i betraktning kreves det at hunden har oppnådd minst "God" (eventuelt 2.premie) på utstilling og at den er erklært fri for hofteleddsdysplasi (HD). Poengskalaen gjengis her:

1. premie UK 2 poeng (maks 2x1UK)
1. premie AK 3 poeng
   
1.premie Norsk Derby kval 2 poeng
2.premie Norsk Derby kval 1 poeng
   
1.premie Norsk Derby semi 3 poeng
2.premie Norsk Derby semi 2 poeng
3.premie Norsk Derby semi 1 poeng
   

For beregning av poeng i Derby finalen benytter vi championatpoeng som i vinnerklassen.  

Alle hunder som kvalifiserer seg til Norsk Derby finale får 1 poeng.
   

I Rjukan Grand Prix, Forus Open, Arctic Cup og Sør-Norsk Mesterskap benyttes kun poeng fra finalen basert på antall startende første dag.

   
Premiering fra VK som går over to (2) eller tre (3) dager berettiger til poeng etter følgende skala:  
1. premie VK kval 3 poeng
2. premie VK kval 2 poeng
3. premie VK kval 1 poeng
   
Premiering fra VK-semifinale i vinnerklasse berettiger til poeng etter følgende skala:  
1. premie VK semi 4 poeng
2. premie VK semi 3 poeng
3. premie VK semi 2 poeng
4. premie VK semi 1 poeng

Premiering fra VK-finale berettiger til poeng som varierer med antall startende hunder etter følgende tabell:

Antall Poeng for

Startende 1.VK 2.VK 3.VK 4.VK 5.VK 6.VK
Inntil 30 3 2 1 0 0 0
31-40 4 3 2 1 0 0
41-50 5 4 3 2 1 0
51-60 6 5 4 3 2 1
61-70 7 6 5 4 3 2
71-80 8 7 6 5 4 3
81-90 9 8 7 6 5 4
91- 100 10 9 8 7 6 5

Ved registrering av premiering i VK-finale, må totalt antall startende første dag av konkurransen komme frem. En hund kan under en og samme prøve oppnå poeng fra første-, andre- og tredje dags VK.

Det gis tilleggspoeng etter følgende skala:

CK 1 poeng
CACIT 2 poeng
Res.CACIT 2 poeng
Æp. Skogsfuglprøve 2 poeng

Hunden skal ikke ha noen negative bemerkninger til gemytt fra utstillinger eller jaktprøver.
Hundens eier skal være medlem i NESK og hunden skal være registrert i Norge.

Hundens eier og fører står ansvarlig for at opplysningene sendt Avlsrådet er korrekte.

Rev. 01.14 SK

 

Årets Engelsksetter, utstilling
Ing. J. Fr. Eckersbergs premie


Det er årets fire (4) beste resultater som teller. Ved poenglikhet går yngre hund foran eldre. For å komme i betraktning kreves det at hunden er jaktpremiert med minst 1.UK, 2.AK eller bedre innen frist for innsendelse av kandidatur og at den er erklært fri for HD.

Rangeringen foregår etter følgende poengskala:

BIR 12 poeng*
BIM 10 poeng
2. pr. BTK/BHK 8 poeng
3. pr. BTK/BHK 6 poeng
4. pr. BTK/BHK 4 poeng

I tillegg gis 1 poeng for hver hund av samme kjønn og rase som møter på utstillingen som din hund har slått. Eiere må selv sørge for å vedlegge nødvendig dokumentasjon.

*For BIR gis det 1 poeng for hver hund av samme rase (begge kjønn) som møter på utstillingen som din hund har slått.

Hunden skal ikke ha noen negative bemerkninger til gemytt fra utstillinger eller jaktprøver.
Hundens eier skal være medlem i NESK og hunden skal være registrert i Norge.

Hundens eier og fører står ansvarlig for at opplysningene sendt Avlsrådet er korrekte

Rev. 01/10

 

Årets Engelsksetter, unghund
Anton Raabes premie

Plasseringer i høystatusløp* for unghunder, samt opp til maksimum tre 1.UK er tellende. For beregning av poeng i høystatusløpene benytter vi championatpoeng som i vinnerklassen (eks. ND 2.pr. kval. 2p., 1.pr. semi 4p., 3.pr. finale er avhengig av antall startende hunder) fra 20 hunder og oppover. Under 20 startende hunder gir 2 poeng til vinner og 1 poeng til andreplass. 1.premie UK gir 2 poeng.

Ved eventuell poenglikhet vinner den hund som har (i følgende rekkefølge):
. færrest antall starter
. flest poeng fra høystatusløp
. den yngste hund.

For å komme i betraktning kreves det at hunden har oppnådd minst "God" (eventuelt 2.premie) på utstilling og er erklært fri for HD.

Hunden skal ikke ha noen negative bemerkninger til gemytt fra utstillinger eller jaktprøver
Hundens eier skal være medlem i NESK og hunden skal være registrert i Norge.
Hundenseier og fører står ansvarlig for at opplysninger sendt Avlsrådet er korrekte.

*De fem høystatusløpene - Norsk Derby, Rjukan Grand Prix, Forus Open, Arctic Cup, Sør-Norsk Mesterskap – er noe forskjellig så poenggivning blir som følger:
I Norsk Derby er det mulig å oppnå poeng i kvalifisering, semifinale og finale.
I både Rjukan Grand Prix, Forus Open, Arctic Cup og Sør-Norsk Mesterskap benyttes derfor kun poeng fra finalen.

Revidert 01/12 SK

Følg oss på

facebook 2015 logo detail    
 instagram