Norsk Engelsksetterklubb

Tue06182024

Oppdatert08:07:39 PM

Krav til jaktchampionat i de Nordiske land for britiske stående fuglehunder

Det er stor forskjell på kravene til jaktchampionatene avhengig av hvilket land man deltar i. I Norden har Norge de høyeste kravene og den høyeste konkurransen grunnet de store prøvene.

 

Jaktprøve

Utstilling

Annet

Norge

25 Ch.poeng inkl. en av følgende: ÆP skog, CACIT, Res. CACIT, 3xCK eller 1AK full-kombinert

Meget Bra (2.pr) etter fylte24 mnd

Alle CK må være oppnådd etter 1.1.2010

Sverige

1xCert i Sverige + ytterligere 2 CK*


Meget Bra (2.pr) etter fylte 15 mnd

Premiene skal være utdelt av minst to dommere. Minst to av premieringene skal være svenske og en kan være fra et annet nordisk land. Det skal være felling av fugl på minst en av prøvene.

Danmark

3x1VK hvorav 2 skal være oppnådd om høsten m. felt fugl*

Meget Bra (2.pr) etter fylte 24 mnd*

En av disse plasseringene kan være oppnådd på norsk-, svensk-, finsk fjell eller lavlandsprøve. Vinner Dansk Derby teller som 1.VK vår.

Finland

3x1.VK m/CK

Meget Bra (2.pr) etter fylte 24 mnd

 

Danmark: I oppsettet har vi benyttet kravene til Dansk brukschampionat som ligner mest på de andre landene. Dansk jaktchampionat krever 1. pr. bruksprøve + to plasseringer (1,2 el 3) VK høst (det ene kravet kan erstattes med ytterligere en 1. pr. bruksprøve)og samme krav til utstilling. Vinnerklassen går vanligvis over en dag.

Sverige: Certifikat kan tildeles vinner og CK til nummer to. Tildeling av disse krever ikke reis av fugl. Vinnerklassen går vanligvis over en dag.

Norge: Vinnerklassen går ofte over 3 dager og på enkelte, som NM, kan det være opptil 200 konkurrerende hunder.